Metodika a nástroje ochrany a záchrany kulturního dědictví ohroženého povodněmi

Nenahraditelné ztráty, ale také ohromné náklady, vynaložené na restaurování a obnovu objektů kulturního dědictví, zničených živelnými pohromami, obecně vyvolaly potřebu tuto situaci řešit. I v této oblasti se preventivní opatření jeví jako efektivnější a levnější varianta, šetrnější k objektům samotným a zachovávající maximální míru jejich autenticity.

Okno

Posouzení zranitelnosti a prevence poškození kulturního dědictví povodněmi

Cílem první části projektu je vytvoření metodiky a softwaru, které slouží k vytvoření podrobné pasportizace objektu (jeho konstrukčního systému, materiálového složení a vnitřního vybavení) a ke zmapování ostatních faktorů, které mají vliv na klasifikaci zranitelnosti objektu při povodních. Vyhodnocení zranitelnosti objektů kulturního dědictví vede k návrhu optimálních preventivních opatření a snižuje riziko nevhodných zásahů a dalších poškození způsobených po povodni.

VÝSLEDNÉ APLIKACE — TESTY

Vyhodnocení povodňového rizika

Databáze a Katalog citlivosti jednotlivých druhů historických a ostatních stavebních materiálů na povodně.

Adresný katalog ohrožení památek povodněmi

Zjistěte, do jaké záplavové zóny spadá vaše památka.